mapa sajta english  
 
 
 
 
 
  GRANSKI SINDIKATI  
GS GIGMDIPP
GS IER
GS JSKD
GS kulture i umetnosti
GS ZSZ
GS medija
GS PUT
GS PRS
GS trgovine
GS TVIAP
GS penzionera
GS SITEL
GS UPIP
GS SEMUS
GS sportista
GS profesionalnih fudbalera
 
 
  REGIONALNA POVERENIŠTVA  
 
 
  Sekcija žena  
Sekcija mladih
Programski odbori
Centar za obrazovanje
Socijalno-ekonomski savet
 
   
 
 
NASLOVNA > ORGANIZOVANOST
 
 
 

Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.
Delovanje UGS "Nezavisnost" zasniva se na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti, javnosti rada, solidarnosti, efikasnosti i odgovornosti.
Članstvo u UGS "Nezavisnost" ostvaruje se potpisivanjem pristupnice. UGS "Nezavisnost" sada broje oko 200.000 aktivnih članova i preko 50.000 penzionera.
UGS "Nezavisnost" funkcionišu na dva principa:

- Granskom (na osnovu privredne delatnosti)
- Teritorijalnom (po regionima)

Granski sindikati su temelj UGS "Nezavisnost". Članstvo granskih sindikata "Nezavisnost" organizovano je i deluje u više od 1.000 preduzeća i ustanova Srbije.

U sastavu UGS "Nezavisnost" deluje 18 granskih sindikata:

1. Granski sindikat građevine, industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede "Nezavisnost"
2. Granski sindikat hemije, nemetala, energetike i rudarstva "Nezavisnost"
3. Granski sindikat javnih, saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost"
4. Granski sindikat kulture i umetnosti "Nezavisnost"
5. Granski sindikat medija "Nezavisnost"
6. Granski sindikat metalaca "Nezavisnost"
7. Granski sindikat prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije, "Nezavisnost"
8. Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost"
9. Granski sindikat saobraćaja i telekomunikacija "Nezavisnost"
10. Granski sindikat Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije
11. Granski sindikat sportista i sportskih radnika "Nezavisnost"
12. Granski sindikat taksi vozača i autoprevoznika "Nezavisnost"
13. Granski sindikat tekstila, kože i obuće "Nezavisnost"
14. Granski sindikat trgovine "Nezavisnost"
15. Granski sindikat uprave, pravosuđa i policije "Nezavisnost"
16. Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost"
17. Sindikat profesionalnih fudbalera "Nezavisnost"
18. Sindikat penzionera Srbije "Nezavisnost"

U cilju unapređivanja organizacije i efikasnosti rada, širenja mreže organizacija, koordinacije aktivnosti u oblasti radno-pravne zaštite, obrazovanja za sindikalnu aktivnost, kolektivnog pregovaranja, kao i uticaja na odluke lokalnih organa vlasti od interesa za sindikat, Glavni odbor UGS "Nezavisnost" formira regionalna povereništva i u njima imenuje, na osnovu pribavljenog mišljenja od koordinacionih odbora i granskih sindikata, regionalne poverenike.

Radi koordinacije aktivnosti granskih sindikata i sindikata delatnosti na određenoj teritoriji i uspešnijeg ostvarenja stavova i odluka organa UGS "Nezavisnost", pri regionalnim povereništvima se, na osnovu odluke Glavnog odbora UGS "Nezavisnost", formiraju koordinacioni odbori i organizuje se rad potrebnih stručnih službi.

Trenutno regionalna povereništva postoje u gradovima: Beograd, Niš, Kragujevac, Užice, Vranje, Zaječar, Zrenjanin, Novi Pazar, Kraljevo, Pančevo, Valjevo, Subotica, Novi Sad, Čačak, Pirot, Sombor, Leskovac, Sremska Mitrovica, Bor, Kruševac, Jagodina, Šabac, Smederevo, Prokuplje, Vršac, kao i regionalna kancelarija u Kikindi.


FINANSIRANJE I ČLANARINA

Glavni izvor finansiranja UGS "Nezavisnost" je članarina. Pored toga, pojedine aktivnosti se finansiraju uz podršku sindikata drugih zemalja, međunarodnih organizacija i prihoda od komercijalne delatnosti.
Redovno plaćanje članarine je jedna od osnovnih obaveza člana sindikata. Na taj način se obezbeđuje materijalna osnova za rad sindikata, njegova finansijska nezavisnost i snaga.
Isto tako, redovnim plaćanjem članarine ispoljava se sindikalna solidarnost i odgovornost za izvršavanje zajedničkih preuzetih ciljeva i obaveza.
Ukupno prikupljena članarina raspoređuje se po sledećoj proporciji:
35% povereništvima sindikata u preduzeću/ustanovama
44% granskim sindikatima
21% UGS "Nezavisnost"

UGS "Nezavisnost" prikupljena sredstva koriste isključivo u svrhe sindikalne aktivnosti i u funkciji jačanja materijalno-finansijske snage UGS "Nezavisnost" i to:
finansiranje širenja mreže, privlačenje novih članova/ica, osposobljavanje sindikalnih povereništava za uspešan sindikalni rad, obrazovanje sindikalnih aktivista/kinja, stručni i naučno-istraživački rad za potrebe sindikata, pokrivanje materijalno-tehničkih troškova i nabavke opreme za rad sindikata, organizovanje sastanaka, naučnih i stručnih skupova, uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje i druge potrebe direktno vezane za aktivnost sindikata.

 
 
  KONTAKT  
MAILING LISTA
 
MOŽETE SE PRIJAVITI NA NAŠU MAILING LISTU >>>
  KAKO DA POSTANEM ČLAN?   DOKUMENTA UGS “NEZAVISNOST”  
     
Nušićeva 21,
11000 Beograd, Srbija
tel: (381 11) 330-6711 ;
324-4542, 330-6700 fax: (381 11) 3244-118
e-mail: nezavisn@eunet.rs
  Redakciju sajta možete kontaktirati na e-mail redakcija@nezavisnost.org  
PRISTUPNICA >>> - Statut sindikata
- Programska platforma
- Deklaracija
  Copyright © UGS Nezavisnost
designed by Canatlantic
NASLOVNA | O NAMA | RADNO-PRAVNA ZAŠTITA | VESTI | KONTAKT